(mini) portal tradicionalne astrologije

www.tradicionalnaastrologija.com

Header

Forum tradicionalne astrologije (Ile Spasev): "Helenistička astrologija"

Helenistička astrologija ushićuje svojim konceptima koji su filozofskog i metafizičkog tipa. Ona ima jednu posebnu kosmologiju koju treba proučiti, ako bi želeli da shvatimo njene koncepte i praksu. Ne postoji neposredna veza između nebeskih konfiguracija, međuodnosa planeta (kao što su aspekti, njihove helijačke faze, kretanje itd.) i događaja u ljudskoj svesti, kako to moderna astrologija uči. Nebeski fenomen, poput Saturna u Vodoliji, ne ostvaruje direktan uticaj na događaj koji se odvija u čovekovoj psihi ... >>>


Mihailo Čukić: "Stepeni u astrologiji"

Kroz astrološku istoriju provlačile su se razne podele poznate kao dekade, podele znaka na tri dela po deset stepeni, potom termini, asimetrična podela znaka po uticajima tradicionalnih planeta bez svetala (Sunce i Mesec su svetla), zatim dvanaestine, tačnije odnos jednog znaka sa čitavim horoskopom, potom kritični stepeni zasnovani na lunarnim-mesečevim kućama i na kraju na same stepene, kao osnov podele zodijaka. >>>


Tanja Veselinović: "Da li je razmatranje ropstva potpuno prevaziđeno?"

Vrlo često savremeni proučavaoci astrologije potpuno zanemaruju one delove starih tekstova koji su posvećeni pitanju ropstva. Čak se dešava da sledbenici tzv. modernog trenda to uzimaju kao argument kritike tradicije opisujući je kao zaostalu i van vremensku. Posmatrano sa stanovišta društvenog uređenja, ova kritika bi imala smisla, ali ropstvo nije samo deo robovlasničkog sistema već može imati dublje značenje koje se olako previdi površnim razmatranjem aforizama koje nam daju helenistički astrolozi. >>>


Forum tradicionalne astrologije (Nataša Karalić Koprivica): "Astrološka magija (intervencije i remedijale)"

Astrološka magija, suprotno opšteprihvaćenom uverenju da se radi o nekoj vrsti mehanike kojom se može izaći izvan okvira natalnog trenutka rođenja, ne funkcioniše nezavisno od istog, već u granicama koje isti nameće. Za razliku od telurgije, magije u najširem smislu te reči, astrološka je vrlo zavisna od natalnog dijagrama osobe na koju se primenjuje. >>>


Forum tradicionalne astrologije (Cor Scorpii): "Mundana astrologija Abu Ma'shar-a"

Mundana astrologija Abu Ma'shara oslanja se na Ptolomeja ("Tetrabiblos"), zatim, generalno, na drevnu helenističku astrologiju, materijal perzijske astrologije te na indijsko učenje, a tu je još i materijal karakterističan za islamsku kulturu njegovog vremena. Ovo djelo može se posmatrati kao rezultat akumuliranog astrološkog znanja od vremena Ptolomeja do Abu Ma'shara. ... >>>


Tanja Veselinović: "Čemu služi taj hajz?"

Hajz (hayz) je reč arapskog porekla koja opisuje planetu postavljenu srodno sa svojom prirodom, nastala kao prevod grčkog pojma αίρεσις što znači sekta. Postoji nekoliko definicija u kojima se prikazuje način određivanja planete u hajzu i one se u pojedinim ... >>>


Forum tradicionalne astrologije (Nataša Karalić Koprivica): "Embolizmičke lunacije"

Embolizmičke lunacije su pozna tradiconalna astrološka prediktivna metoda afirmisana od strane Plasidusa de Tita u 17. veku, u delu "Primum Mobile". Zasniva se na simboličkoj vezi svake ponovljene lunarne faze iz natalnog dijagrama i jedne godine života. Tehnički i u svakom drugom smislu, embolizmičke lunacije predstavljaju, u suštini, varijantu solarnog povratka kakav se koristio u helenskoj astrološkoj epohi. >>>


Mihailo Čukić: "Kabalistička astrologija"

Astrologija kao fenomen nadznanja, i samim tim veština nadnaučnog principa, javila se u sam osvit civilizacije, formirana i kompletna. Po legendama objavljena je čovečanstvu, u zatvorenoj formi, kao kompletno znanje o prirodi sveta i vremena ... >>>


Nataša Karalić Koprivica: "Astrologija između vere i gnoze"

Aristotel, a još više Platon i Pitagora, jesu prvi preduslov za metodološko izučavanje astrologije iz jednog jedinog razloga koji se tiče činjenice da ono što nazivamo tradicionalnom astrologijom, danas, nije ništa drugo do primenjana filozofija ... >>>


Nataša Karalić Koprivica: "Rana pravila horarne astrologije o ljubavi i sklapanju braka"

Ono što, na prvom mestu, razlikuje prve, katarhai, od kasnijih horarnih metoda, jeste odsustvo mundanih derivacija i odsustvo mundanog lociranje pitaoca te njegovog odvajanja od predmeta pitanja. Karta se uvek odnosi na stvar u pitanju, bez značaja kuća i njihovog izvlačenja (deriviranja) prema pirodi stvari ... >>>